adwokat lublin alimenty rozwód lachtara

10 z 10 czyli słowo o alimentach

 1. tak naprawdę, co może dziwić, obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka powstaje w chwili jego urodzenia. Nie jest on co prawda skonkretyzowany przez sąd, ale istnieje już wówczas z mocy prawa, co oznacza, że rodzice mają obowiązek dbać o prawidłowy rozwój dziecka i łożyć na jego utrzymanie;
 2. obowiązek alimentacyjny może być spełniony przez łożenie na dziecko w wymiarze finansowym, ale również przez sprawowanie nad nim osobistej opieki – zdarza się zatem, że jeden z rodziców wypełnia swój obowiązek alimentacyjny względem dziecka przez czynienie starań o jego wychowanie w 100 procentach;
 3. kiedy obowiązek alimentacyjny wypełniany jest nieprawidłowo, w zależności od okoliczności można żądać skonkretyzowania jego finansowej formy przez sąd rodzinny;
 4. w przypadku rozwodu rodziców małoletnich dzieci sąd jest zobligowany do orzeczenia o obowiązku alimentacyjnym każdego z nich w wyroku rozwodowym, przy czym alimenty w formie finansowej zasądzane są co do zasady od rodzica, przy którym nie ustalono miejsca pobytu małoletniego dziecka;
 5. alimenty w pierwszym orzeczeniu sądu nie muszą być ostateczne – w miarę zmiany okoliczności, a więc zwiększających się potrzeb dziecka czy też możliwości zarobkowych osoby zobowiązanej do alimentacji, alimenty mogą zostać podwyższone przez sąd. Choć rzadziej – zdarza się także, że alimenty mogą stosownie do okoliczności zostać obniżone;
 6. alimenty nie są orzekane wyłącznie w warunkach sprawy o rozwód, istnieje możliwość wniesienia o ich zasądzenie również w trakcie trwania związku małżeńskiego lub w przypadku konkubinatu;
 7. obowiązek alimentacyjny nie wygasa samoistnie po ukończeniu przez dziecko 18 roku życia czy też nauki – zgodnie z ustawą rodzic jest zobowiązany do utrzymywania dziecka do czasu kiedy nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie- brak tu wyznacznika w postaci granicy wiekowej;
 8. w przypadku pojawienia się okoliczności uzasadniających ustanie obowiązku alimentacyjnego, np. podjęcia przez dziecko zatrudnienia, uzyskania wyuczonego zawodu, należy wystąpić do sądu rejonowego o uchylenie obowiązku alimentacyjnego, bowiem w przypadku arbitralnego zaprzestania uiszczania rat alimentacyjnych, zobowiązanemu do alimentów grozi egzekucja komornicza.
 9. obowiązek alimentacyjny w wymiarze finansowym ustalany jest indywidualnie dla każdej sprawy i jego wysokość zależy z jednej strony od tego jakie dziecko ma potrzeby, natomiast z drugiej strony od tego jakie możliwości zarobkowe (a nie faktyczne dochody) ma rodzic, od którego zasądzono alimenty.
 10. wniesienie pozwu o alimenty nie podlega opłacie do sądu.

10 z 10 czyli słowo o alimentach

 1. tak naprawdę, co może dziwić, obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka powstaje w chwili jego urodzenia. Nie jest on co prawda skonkretyzowany przez sąd, ale istnieje już wówczas z mocy prawa, co oznacza, że rodzice mają obowiązek dbać o prawidłowy rozwój dziecka i łożyć na jego utrzymanie;
 2. obowiązek alimentacyjny może być spełniony przez łożenie na dziecko w wymiarze finansowym, ale również przez sprawowanie nad nim osobistej opieki – zdarza się zatem, że jeden z rodziców wypełnia swój obowiązek alimentacyjny względem dziecka przez czynienie starań o jego wychowanie w 100 procentach;
 3. kiedy obowiązek alimentacyjny wypełniany jest nieprawidłowo, w zależności od okoliczności można żądać skonkretyzowania jego finansowej formy przez sąd rodzinny;
 4. w przypadku rozwodu rodziców małoletnich dzieci sąd jest zobligowany do orzeczenia o obowiązku alimentacyjnym każdego z nich w wyroku rozwodowym, przy czym alimenty w formie finansowej zasądzane są co do zasady od rodzica, przy którym nie ustalono miejsca pobytu małoletniego dziecka;
 5. alimenty w pierwszym orzeczeniu sądu nie muszą być ostateczne – w miarę zmiany okoliczności, a więc zwiększających się potrzeb dziecka czy też możliwości zarobkowych osoby zobowiązanej do alimentacji, alimenty mogą zostać podwyższone przez sąd. Choć rzadziej – zdarza się także, że alimenty mogą stosownie do okoliczności zostać obniżone;
 6. alimenty nie są orzekane wyłącznie w warunkach sprawy o rozwód, istnieje możliwość wniesienia o ich zasądzenie również w trakcie trwania związku małżeńskiego lub w przypadku konkubinatu;
 7. obowiązek alimentacyjny nie wygasa samoistnie po ukończeniu przez dziecko 18 roku życia czy też nauki – zgodnie z ustawą rodzic jest zobowiązany do utrzymywania dziecka do czasu kiedy nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie- brak tu wyznacznika w postaci granicy wiekowej;
 8. w przypadku pojawienia się okoliczności uzasadniających ustanie obowiązku alimentacyjnego, np. podjęcia przez dziecko zatrudnienia, uzyskania wyuczonego zawodu, należy wystąpić do sądu rejonowego o uchylenie obowiązku alimentacyjnego, bowiem w przypadku arbitralnego zaprzestania uiszczania rat alimentacyjnych, zobowiązanemu do alimentów grozi egzekucja komornicza.
 9. obowiązek alimentacyjny w wymiarze finansowym ustalany jest indywidualnie dla każdej sprawy i jego wysokość zależy z jednej strony od tego jakie dziecko ma potrzeby, natomiast z drugiej strony od tego jakie możliwości zarobkowe (a nie faktyczne dochody) ma rodzic, od którego zasądzono alimenty.
 10. wniesienie pozwu o alimenty nie podlega opłacie do sądu.
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Magdalena Lachtara
ul. Zesłańów Sybiru 4/44
20-008 Lublin

Tel. 530 584 172
mail: kancelaria@adwokatlachtara.pl

#alimenty #rozwód #kancelariaadwokacka #adwokat #MagdalenaLachtara #Lublin

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Magdalena Lachtara
ul. Zesłańów Sybiru 4/44
20-008 Lublin
Tel. 530 584 172
mail: kancelaria@adwokatlachtara.pl

#alimenty #rozwód #kancelariaadwokacka #adwokat #MagdalenaLachtara #Lublin