BLOG

10 z 10 – czyli słowo o alimentach

10 z 10 – czyli słowo o alimentach

10 z 10 czyli słowo o alimentach tak naprawdę, co może dziwić, obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka powstaje w chwili jego urodzenia. Nie jest on co prawda skonkretyzowany przez sąd, ale istnieje już wówczas z mocy prawa, co...

czytaj dalej
ROZWODY

Reprezentacja klienta w sprawie o rozwód, z uwagi na negatywne przeżycia towarzyszące rozstaniu wymaga od adwokata rozważnego działania, wyczucia charakterystycznego dla tego rodzaju spraw, zwłaszcza wówczas jeśli małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci. Sąd Okręgowy orzekający rozwód reguluje bowiem nie tylko sytuację małżonków, ale również ich pociech, zarówno w zakresie ich sytuacji opiekuńczo-wychowawczej, jak też majątkowej.

ALIMENTY

Alimenty to nic innego jak środki finansowe przeznaczane na zaspokajanie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego. Jednakże pojęcie „obowiązku alimentacyjnego” posiada szersze znaczenie w odniesieniu zwłaszcza do małoletnich dzieci, gdyż obowiązek ten można spełniać nie tylko przez łożenie środków finansowych, ale także przez sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem, czynienie starań o ich wychowanie. Obowiązkiem alimentacyjnym względem dziecka obciążeni są zawsze oboje z rodziców dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Alimenty nie muszą jednak dotyczyć wyłącznie relacji na poziomie rodzic-dziecko. Wyróżniamy także np. alimenty na małżonka, czy roszczenia z tytułu przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny. Co ciekawe, żeby uzyskać alimenty, nie jest konieczne posiadanie wyroku rozwodowego.

PODZIAŁ MAJĄTKU

Aby dokonać podziału majątku wspólnego małżonków, konieczne jest posiadanie rozdzielności majątkowej małżeńskiej.
Z ważnych przyczyn, można ją uzyskac w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w trakcie trwania związku małżeńskiego, ustanowić ją w ramach umowy majątkowej małżeńskiej w formie aktu notarialnego lub uzyskać orzeczenie rozwodu, które po uprawomocnieniu również skutkuje powstaniem rozdzielności majątkowej. W razie wyrażenia przez oboje z małżonków zgody co do sposobu podziału majątku, możliwe jest jego dokonanie w ramach sprawy o rozwód. Wówczas, strony mogą uniknąć odrębnego od rozwodu, kosztownego i zazwyczaj długotrwałego postępowania przed sądem rejonowym w sprawie o podział majątku wspólnego.

ZAPRASZAM DO KONTAKTU

Wysyłając wiadomość, akceptujecie Państwo warunki
Polityki Prywatności.