10 z 10 – czyli słowo o alimentach

10 z 10 – czyli słowo o alimentach

10 z 10 czyli słowo o alimentach tak naprawdę, co może dziwić, obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka powstaje w chwili jego urodzenia. Nie jest on co prawda skonkretyzowany przez sąd, ale istnieje już wówczas z mocy prawa, co oznacza, że rodzice mają...